Możliwość komentowania Bliski Wschód: rynek ropy i gazu. została wyłączona

Afryka jako nowy obszar wzrostu gospodarczego.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie dokumentów, wydatki spraw sądowych. Istotnym argumentem na plus jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przejrzyj

2. Przejdź do strony

3. Dowiedz się teraz

4. Czytaj dalej

5. Sprawdź teraz Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Comments are closed.